Liselerde Web Tasarım Bölümü

Bu yazımızda liselerde web tasarım bölümü konusunda bilgiler vereceğiz. Üniversitelerde web tasarım bölümü konusuna da değineceğiz.

Liselerde Web Tasarım Bölümü

Bu yazımızda liselerde web tasarım bölümü konusunda bilgiler vereceğiz. Şunu öncelikle belirtmek isteriz ki, liselerde web tasarım bölümü ne yazık ki yoktur ancak kısmen de alakası olan bölümler mevcuttur. En çok alakalı 2 bölüm ise “Sanat ve Tasarım” ve “Bilişim Teknolojileri” bölümleridir. “Ahşap Teknolojisi (Mobilya ve İç Mekan Tasarımı)” ve “Grafik ve Fotoğraf” bölümleri ise kısmen de alakası olan bölümlerdir. Ayrıca, sonraki yazılarımızda üniversitelerde web tasarım bölümü konusuna da değineceğimizi şimdiden belirtmek isteriz.

Bu mini yazı dizimizin en önemli sebebi, birçok genç arkadaşımız özellikle de yaz dönemlerinde “web tasarım konusunda neler yapabilirim?”, “liselerde web tasarımı bölümü var mı?”, “üniversiteler web tasarımı bölümü var mı?”, “hangi okullarda web tasarım bölümü var?” gibi sorular soruyor. Biz de genel olarak bu konularda ulaşabildiğimiz konuları paylaşmak istedik. Ayrıca, web tasarım konusunda ilgiliyseniz, CREAMIVE web tasarım blogu tam aradığınız kaynak olabilir. Bu yazımızı okuduktan sonra blogumuzda başladığımız diğer yazıları da okumanızı tavsiye ederiz.

 

Sanat ve Tasarım Bölümü

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür.

Günümüzde insanlar estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır.

Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; Sanat ve Tasarım alanında faaliyet gösteren, sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde ‘’alternatif sanat ve tasarım” ürünlerinin üretimini artırmaktadır.

Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde Sanat ve Tasarım alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.

Araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda, sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, çeşitli illerde uygulanmıştır. Anketler değerlendirilmiş, alanın ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sıkıntısı görülmüştür. Bu durum da mesleki eğitim kurumlarının, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli eleman yetiştirmeleri önemi artmıştır. Mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, hazırlanacak olan öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmaktadır.

Sanat ve Tasarım Bölümü

Sanat ve Tasarım Alanı Çerçeve Öğretim Programında;

- İç Mekân Dekorasyon,

- Plastik Sanatlar,

- Dekoratif Sanatlar dalları yer almaktadır.

Meslek elemanlarının ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri, çeşitli araştırmalar ve yabancı uzmanların görüşleri alınarak program çalışmalarına aktarılmıştır.
Bu doğrultuda Sanat ve Tasarım alanı ve altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan programları hazırlamak hedeflenmiştir.

 

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

- İç Mekân Dekorasyon
- Plastik Sanatlar
- Dekoratif Sanatlar

Sanat ve Tasarım Meslekleri

İÇ MEKÂN DEKORASYONCUSU

Tanımı

İç mekân dekorasyoncusunun sahip olması gereken mekân düzenlemeleri ve tasarımı ile ilgili yeterlikleri kazanmış ve kazandığı yeterlilikler doğrultusunda mekân düzenlemeleri, tasarımlar, projeler hazırlayabilen nitelikli kişidir.

Görevleri

- Maket yapmak

- Proje kroki resmi çizimi, kroki görünüşler üzerinde ölçülendirme ve tesisat elemanlarının detay ölçülerini belirtmek

- Taslak yerleşim planları, taslak plan üzerinde donatı elemanlarının düzenlenmesi, donatı listesi hazırlamak

- Taslak cephe yönlerini belirlemek, taslak cephe görünüşlerini çizmek, cephelerde renkleri belirlemek

- Cephe yönlerini belirlemek, belirlenen yönlere göre cephe görünüşlerini belirlemek, doku çalışması yapılan cepheleri renklendirme

- Bakış açısının belirlenmesi, çizimi ve renk uygulamaları yapmak

- Donatı aksesuarlarını ve aksesuarların mekândaki yerlerini belirlemek, mobilya aksesuarlarının sembollerini belirtmek

- Aydınlatma aksesuarlarını, aydınlatma aksesuarlarının mekândaki yerini, aydınlatma aksesuarlarını yerleşim projelerinde sembollerle göstermek

- Mekânlarda kullanılan sıhhi tesisat aksesuarlarının, sıhhi tesisat aksesuarlarının mekândaki yerleri, sıhhi tesisat sembollerini çizmek

- Müşteri isteklerini listelemek

- Antropometrik veriler toplamak

- Bilgisayarda çizim programlarını kullanmak

- Müşteri beklenti ve isteklerini listelemek, müşteri beklenti ve istekleri doğrultusunda alternatif çözümler oluşturmak

- Geçici mekânda kullanılacak fonksiyonellik gereksinimlerini tespit etmek

- Proje üzerinde iç mekânın ve donatıların metrajını çıkarmak

- Mimari proje üzerinde ön keşif ve mekân üzerinde iç dekorasyon son ( kesin ) keşif yapmak

- Net resim çizmek, kesit çizmek, detay çizmek, perspektif çizmek, renk uygulaması yapmak

- Üst yüzeyde uygulanacak boya ve verniği belirlemek, döşeme gerecini belirlemek

- Yapay ve doğal aydınlatma elemanlarını, alanları ve objeleri aydınlatma elemanlarını çizmek

- Elektrik ve sıhhi tesisat elemanlarının sembollerini, projelerini çizmek

- Yapı malzemelerini tespit etmektir

 

Plastik Sanatlar Elemanı

PLASTİK SANATLAR ELEMANI

Tanımı

Plastik sanatlar elemanının sahip olması gereken resim, heykel ve tasarım uygulamaları ile ilgili yeterlikleri kazanmış, aldığı eğitim doğrultusunda resim heykel ve tasarım uygulamaları yapabilen nitelikli elemandır.

Görevler

- Çalışmalarında resim tekniklerini kullanmak,
- Canlı modelden portre resmi yapmak,
- Soyut ve figüratif kompozisyon resmi yapmak,
- Baskı rölyef ve doğal obje modeli yapmak,
- Klasik kopya rölyefi modeli yapmak,
- Rölyeften kalıp alma ve model dökümü yapmak,
- Sütun başlığı modeli yapmak,
- İki parçalı kalıptan kafa modeli dökümü yapmak,
- Antik örnekten figür ve detayları modeli yapmak,
- Canlı modelden figür, portre ve detayları modeli yapmak,
- Teksir kalıp ve model dökümü yapmak,
- Biblo yapmak,
- Oyuncak tasarım ve uygulaması yapmak,
- Soyut plastik form modeli yapmak,
- Ahşap ve taş şekillendirme yapmak,
- Metal heykel yapmak,
- Vitrin mankeni tasarlamak ve uygulamak,
- Pano tasarımı ve modelaj yapmak,
- Seramik fırınlama yapmak,
- Üç boyutlu tipografik yazı yazmak,
- Üç boyutlu anıt proje tasarımı yapmak,
- Sinematografi prodüksiyon projesi yapmak,
- Propmodel yapmak,
- Proje sunumu yapmaktır.

Dekoratif Sanatlar Elemanı

DEKORATİF SANATLAR ELEMANI

Tanımı

Dekoratif sanatlar elemanının sahip olması gereken yüzey süsleme ve dekoratif tasarım uygulamaları ile ilgili yeterlikleri kazanmış ve bu yeterlikler doğrultusunda özgün uygulamalar yapabilen nitelikli kişidir.

Görevleri

- İş organizasyonu yapmak,
- Teknik resim çizimleri yapmak,
- Çeşitli yüzey süslemeleri yapmak,
- Vitray uygulamaları yapmak,
- Röleve çıkarmak,
- Duvar resimleri yapmak,
- Yapı elemanları analizleri yapmak,
- Yüzeyleri işe hazırlamak,
- Sunum yapmak,
- Geleneksel bezeme resim yapmak,
- Bezeme kompozisyonu yüzeye aktarmak,
- Fresko resim etütleri yapmak,
- Duvar resmi (grafiti, mural painting) yapmak,
- Mimari yüzeylere mozaik yapmaktır.
C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Öğrencilerin sağlık durumu, Sanat ve Tasarım alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır. Ayrıca öğrencinin yetenekli ve istekli olması gerekmektedir.

 

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İç Mekân Dekorasyon dalı mezunları mobilya ve dekorasyon atölyelerinin ARGE bölümlerinde, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı olarak, maket yapım büroları vb. sektörlerde istihdam edilebilir.

 

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

İç mekân dekorasyon atölyeleri, mimarlık ve iç mimarlık büroları, mobilya fabrikalarının ARGE bölümleri, tasarım büroları, endüstri tasarım atölyeleri, bilgisayarlı tasarım büroları, heykel atölyeleri, seramik atölyeleri, prodüksiyon şirketleri, vitrin mankeni üretim atölyeleri, mozaik resim tasarım atölyeleri, grafik ajansları, vitray tasarım atölyeleri, bezeme restorasyon, tekstil desen uygulama atölyeleri, sahne ve tiyatro dekoru, promosyon ve hediyelik ürün yüzey süsleme atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek eğitimi, meslek liselerinin Sanat ve Tasarım alanı; İç Mekân Dekorasyon, Plastik Sanatlar ve Dekoratif Sanatlar dallarında eğitim ve öğretim yapacaktır.

Meslek yüksekokullarının restorasyon-konservasyon, sahne tasarımı, mimari dekoratif sanatlar, bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler. Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına giriş yapabilirler.

Mesleki eğitim merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

Halk eğitimi merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.

Mesleki eğitim merkezlerinde, Sanat ve Tasarım alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

 

Grafik ve Fotoğraf Bölümü

 

Grafik ve Fotoğraf Bölümü

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Görsel ve işitsel teknikler ve medya yapımcılığı sektöründe yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler Grafik ve Fotoğraf alanını doğrudan etkilemektedir.

Günümüzde mesleki eğitim, her yaşta ve her düzeyde bireye yönelik olarak her alanda farklı nitelikte araçlarla etkinliğini sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan fotoğraf ve grafik sanatı, bu anlamda önemli bir yere sahiptir. Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır.

 

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

- Grafikerlik
- Fotoğraf Çekim Elemanlığı
- Fotoğraf Baskı Operatörlüğü

 

Yazının devamını okumak için tıklayın...

tarihinde Web Tasarım Dersleri kategorisinde yazdı0 yorum

Sosyal Medyada Paylaşmak İster Misiniz?
Bizi Takip Etmek İster Misiniz?

Her gün sosyal medya, web tasarım, dijital dünya ve SEO konularında yazılar paylaşıyoruz. Siz de bu yazılardan haberdar olmak isterseniz, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ya da e-posta adresinizi girerek günlük haberleri alabilirsiniz.

Fikirlerinizle Bu Yazıya Katkı Sağlayabilirsiniz

Yazımız hakkında aklınıza bir şeyler mi geldi? Yoksa, eklenebilecek kısımlar olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Lütfen, yorumlarınız sayesinde bu yazıyı geliştirmekten çekinmeyiniz. Alt kısımda yer alan yorum ekleme alanını değerli fikirlerinizi eklemek için kullanabilirsiniz.

Creative Media

Creative Media

CREAMIVE, Creative ve Media kelimelerinin birleşimiyle 2010 yılında dünyaya gelmiş ve sözlüklere (en azından şimdilik arama motorları sözlüklerine) hızlı bir şekilde yerleşmiştir.

Bu hesap altında paylaşılan yazılar ise genellikle ekip arkadaşlarımızdan birkaç kişinin ortak olarak yazdığı ya da düzenlediği yazılar olacaktır.

İlgili Yazılar
Tasarımcıların Bootstrap 4 Hakkında Bilmesi GerekenlerTasarımcıların Bootstrap 4 Hakkında Bilmesi Gerekenler
SaaS Nedir?SaaS Nedir?
HTML Nedir?HTML Nedir?
Kullanıcı Dostu Mobil Uygulama Deneyimi Nasıl Tasarlanır?Kullanıcı Dostu Mobil Uygulama Deneyimi Nasıl Tasarlanır?
Profesyonel Web Tasarım Nedir?Profesyonel Web Tasarım Nedir?
Kendini Tanıtma Yazıları ÖrnekleriKendini Tanıtma Yazıları Örnekleri
Yorum Yapalım
Arama Kutusu
Kategoriler
E-Posta Aboneliği

Yazılarımızı takip etmek ister misiniz?

creamive kreatif fikirler web tasarım ajansı